MyLanViewer 5.6.2

MyLanViewer 5.6.2

S.K. Software – Shareware – Windows
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
MyLanViewer là một máy quét LAN đơn giản cho mạng nhà của bạn. Nó sẽ hiển thị các máy tính mạng của bạn một dễ đọc, cửa sổ phong cách Buddy-danh sách cung cấp tên máy, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, chia sẻ tài nguyên và các chi tiết kỹ thuật khác cho mỗi máy tính. Bạn cũng có thể xem và truy nhập thư mục được chia sẻ, chấm dứt phiên người dùng và vô hiệu hoá tài nguyên được chia sẻ. Dễ dàng cài đặt và sử dụng, có giao diện thân thiện và đẹp.

Tổng quan

MyLanViewer là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi S.K. Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MyLanViewer là 5.6.2, phát hành vào ngày 08/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/04/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 5.6.1, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

MyLanViewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của MyLanViewer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MyLanViewer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có MyLanViewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
S.K. Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại